Partners van Ito

Samen sterk

Ito werkt met strategische partners waarvan het aanbod goed aansluit bij het opleidingstraject dat door Ito opleidingen verzorgd kan worden. Ito ontzorgt de klant door een breed pakket aan te bieden onder één dak waarbij Ito de regie heeft.

TLEC Nederland

Transport & Logistiek Evolutie Centrum (afgekort TLEC), opgericht in 2005, is gespecialiseerd in het verzorgen van begeleidingen voor het behalen van het ondernemerdiploma voor de vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer met het bijbehorend ondernemersexamen.

Men kan via verschillende formules de begeleiding voor het ondernemerdiploma volgen. De bijbehorende CCV examens worden in Nederland afgenomen door het CCV. Onze filosofie en doel is dat u slaagt voor het examen en het praktisch kunnen toepassen van de leerstof waarvoor u bij ons de begeleiding volgt.

Voor het verzorgen van begeleidingen zijn mensen nodig die hun vak verstaan en die daarnaast goed met andere mensen kunnen samenwerken. De woorden waar het hier om draait zijn klantgerichtheid, kwaliteit en communicatie. Wij zijn die personen die voor u van nut zou kunnen zijn.


© 2019-2021 ito-opleidingen.nl